Training

ForFinancials ontwikkelt en verzorgt trainingen en workshops die echt het verschil maken voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van financials én non-financials.

Op maat

We richten ons op in company trainingen en workshops voor medewerkers en managers. Deze worden op maat gemaakt afhankelijk van de wensen en behoeften van de deelnemers of het team. Ook gedurende de training stelt de trainer zich flexibel op en past zich aan de groep/situatie aan.

Bewustwording en gedragsverandering

Wij bieden diverse trainingen op persoonlijke ontwikkeling: communicatiestijlen, gesprekstechnieken, interviewtechnieken, onderhandelen, presenteren & profileren en feedback geven & ontvangen. De trainingen kunnen ook in het Engels worden gegeven. We laten medewerkers meer inzicht krijgen in hun eigen handelen en geven concrete handvatten voor groei en ontwikkeling.

Wat deelnemers zeggen

“De begeleiding van Manon is top! Duidelijk, rustig, ruimte  gevend aan de ander. Zeer waardevolle training zowel voor mezelf als voor het team!” René Neumeijer

“Manon is een prettige trainer die goed begeleid, doorvraagt en zet je echt aan het denken. Ze geeft tools waar je echt iets mee kan i.p.v. droge theorie.” William Dwars

“Waardevolle verkrijging van inzicht. Manon’s begeleiding is top! Vanuit bevlogenheid, rustig en duidelijk.” Dennis Engberts

“De Training is compleet en met goede samenhang, logische opbouw. Beide trainingen gaven inzichten en zorgde voor (groeps)dynamiek. Manon heeft een prettige manier van begeleiden; open en respectvol. Kort en krachtig zorgt de training voor resultaat.” Christiaan Hatzmann

 

Wil je meer informatie over het aanbod van trainingen/workshops en onze mogelijkheden, laat het ons weten!

Intervisie

ForFinancials biedt in-company intervisietrajecten aan. Intervisie wordt dan geïmplementeerd en ingebed in de organisatie.

Professionele intervisie

De deelnemers maken kennis met meerdere intervisiemethoden (waaronder de incidentmethode en de tien stappen methode). Aan de hand van de door de medewerkers en managers ingebrachte casuïstiek worden de thema’s binnen intervisie behandeld. De onderwerpen kunnen betrekking hebben op alle facetten van hun rol:

  • omgang met collega’s, medewerkers en toezichthouders
  • onderhandelen en conflicthantering
  • leiderschap
  • profileren / zichtbaar maken
  • balans werk/privé
  • de omgang met werkdruk

Manon schept een veilige sfeer en stelt zich kritisch op. Ze kan goed luisteren en neemt geen genoegen met standaarduitspraken waardoor een verrassende diepgang wordt bereikt. Zo komen deelnemers tot nieuwe inzichten in drijfveren, een versnelde ontwikkeling en wordt hun professionaliteit op een hoger niveau getild.

Leren van en met elkaar

Tijdens intervisie bespreken collega’s in een veilige setting vragen, dilemma’s en ervaringen uit de praktijk met elkaar. Het is een unieke vorm van collegiale uitwisseling om met en van elkaar te leren. Met behulp van gezamenlijk opgestelde doelstellingen worden praktijkvragen besproken. Ook worden vragen en handelen getoetst aan (eigen) opvattingen over kwaliteit en professionaliteit. De deelnemers leren om te reflecteren op de eigen positie en manier van werken en bevorderen zo hun deskundigheid. Daarnaast vergroten zij hun probleemoplossend vermogen en hun communicatieve vaardigheden.

Intervisie krijgt structurele plek in de organisatie

Intervisie vindt plaats met gebruikmaking van vaste beproefde methodieken (waaronder de incidentmethode, tien- stappen-methode, de Socratische en de Roddelmethode) die door Manon worden aangedragen en overgebracht.

6 bijeenkomsten worden door Manon begeleid, waarna het traject geëvalueerd wordt met de deelnemers en het Management Team. Uitgangspunt is dat de collega’s daarna zelfstandig de bijeenkomsten voortzetten.

‘Manon heeft mijn team op een effectieve, interactieve en plezierige wijze gecoacht op hun persoonlijke aanpak en gedrag bij grote veranderingen. Door de opzet van de dag en haar voorbeelden uit de praktijk weet Manon de verbinding aan te gaan met het team en hen te prikkelen om kritisch naar hun eigen gedrag te kijken en dit te bespreken met hun collega’s.
Mijn team heeft zeer positief gereageerd op deze coaching/teamdag. In volgende teamsessies zal dit een terugkerend thema zijn.’

Peter Goris, opdrachtgever de Volksbank (teamdag)

“Manon heeft een deel van het team Operations & Services begeleid in de voorbereiding om een vervolgstap te nemen in hun carrière. Zowel ik, als het team, hebben Manon leren kennen als open, plezierig, betrokken en professioneel. Haar programma ‘The next step’ is een succesvolle reis geweest waarin de deelnemers geprikkeld zijn om na te denken over en voorbereidt zijn op de toekomst.”

Nicole Maas-van Veghel, opdrachtgever Rabobank (team begeleiding)

“Manon is transparant en denkt mee vanuit de behoeften van alle partijen. Daarbij gaat ze de confrontatie niet uit de weg en zoekt de pijnpunten om daar mee aan de slag te kunnen. Het mooie is dat ze zichzelf ook kwetsbaar durft op te stellen, waardoor niet alleen mooie gesprekken tot stand komen, maar ook betere resultaten zijn bereikt, die mijzelf en het team verder helpen.”

Peter Liebeton, manager CMO Credit Risk Beleid & Monitoring, Volksbank (interim bemiddeling, training & teamcoaching)

“Anders dan de naam doet vermoeden is Manon zeker niet ALLEEN voor Financials. Vanuit Dianet hebben diverse teams een traject met Manon doorlopen. Hierbij werd een combinatie gemaakt tussen individuele en teamcoaching. Dit heeft absoluut een positief resultaat opgeleverd. Zowel medewerkers als management van Dianet bevelen ForFinancials van harte aan. In een veilig leerklimaat zijn medewerkers in staat gebleken het beste uit zichzelf te halen. Dit heeft geleid tot betere samenwerking, respect voor elkaar en een belangrijke stap voorwaarts in de realisatie van doelmatigheid. Wij zijn Manon erg dankbaar voor haar inzet voor Dianet.”

Michel van der Voort, oud-Directeur Bedrijfsvoering Dianet (individuele en teamcoaching)

“Manon heeft mijn team op een effectieve en plezierige wijze gecoacht t.a.v. gewenst gedrag van een business controller. Manon weet op een leuke maar ook prikkelende wijze mensen te motiveren om na te denken over hun gedrag. Mijn team heeft positief gereageerd op deze veranderingen, niet in de laatste plaats door de manier waarop Manon de dag leidde en mijn collega’s en mijzelf inspireerde om zelf een stap te zetten in de goede richting. Tijdens de dag merk je daarbij ook de passie van Manon om het team op een hoger plan te brengen, wat mijns inziens zeker geslaagd is.”

Anton Schoonhoven, Manager Finance, ABN AMRO (teamcoaching)

Alle reviews

Kunnen wij ook jou helpen financials in je team te laten groeien?

© ForFinancials