Je medewerkers komen bij jou klagen over een andere collega, overleggen verlopen stroef, afspraken worden niet nagekomen of er is onderling onenigheid is. Teamcoaching maakt deze punten bespreekbaar. En andere zaken ‘onder de oppervlakte’ die het functioneren van het team of MT beïnvloeden. Het gesprek is de kern van het teamcoachingsproces.

Welke thema’s?

  • bevorderen van vertrouwen en sfeer in het team
  • bewustwording van datgene wat onuitgesproken is
  • vergroten van daadkracht en energie
  • werken aan zelfinzicht, verantwoordelijkheid en pro-activiteit
  • ieders talent ontdekken
  • betere communicatie tussen de teamleden en tussen het team en het management
  • elkaar aanmoedigen & aanspreken

Wat levert het op?

Een constructieve samenwerking, effectieve communicatie, sterke teamspirit & betere resultaten!

Werkwijze

Een traject start altijd met een oriëntatiegesprek. Hierin bepalen we de aard, de doelen en de vereiste duur van het traject. Het aantal teamcoachingssessies wordt ook samen bepaald. Kortom, elk traject is maatwerk.

ForFinancials heeft een TEAM-scan ontwikkeld. Deze TEAM-scan is een analyse en bestaat uit 16 onderdelen. Ieder onderdeel heeft betrekking op aspecten die een groep individuen een TEAM maakt.

Tijdens de individuele gesprekken wordt kennis gemaakt met Manon, commitment en eigenaarschap getoetst om de samenwerking en communicatie onderling te verbeteren, vragen gesteld rondom de samenwerking & communicatie en de TEAM-scan in kaart gebracht. Ieder gesprek duurt ca. 1,5 uur.

TeamIedere medewerker wordt gevraagd om de huidige en gewenste situatie in het team te beoordelen met een cijfer op bijvoorbeeld aspecten zoals;

– elkaar aanspreken op gedrag (complimenten en opbouwende kritiek)

– inzicht in individuele, elkaars en team kwaliteiten en valkuilen

– de mate waarin men elkaar de hulpvraag stelt en hulp aanbiedt

Inzichtelijk wordt op welke aspecten het team zichzelf als sterk dan wel zwak beoordeeld. Tevens biedt het aanleiding om met elkaar het gesprek te voeren daar waar verschillend waargenomen wordt door de teamleden. Wat maakt dat de een ervaart dat het team elkaar de hulpvraag stelt en hulp aanbiedt en dat de ander dat als onvoldoende beoordeeld?
Door per aspect een cijfer te geven voor de huidige situatie én de gewenste situatie (zoals eenieder verwacht dat deze zou kunnen worden na begeleiding) wordt het ontwikkelpotentieel (gebaseerd op het gemiddelde cijfer) in kaart gebracht.

Na afloop wordt de TEAM-SCAN anoniem gedeeld en het vervolgtraject op basis van de TEAM-scan en de inhoud individuele gesprekken uitgewerkt.

Beginnend of nieuw team?

Ook voor nieuwe teams is teamcoaching waardevol. Je begint met een voorsprong!

In een nieuw team wil je elkaar leren kennen en vertrouwen opbouwen. Als leidinggevende van het team wil je dat de teamleden elkaars talenten en kwaliteiten ontdekken en gaan benutten. Ook is het wenselijke dat de teamleden elkaar moeiteloos de hulpvraag stellen en hulp aanbieden. En natuurlijk wil je als team prettig samen gaan werken en mooie resultaten boeken! Waardevol om al in het begin teamsessies te faciliteren waarbij het team begeleidt wordt in haar (leer-)doelen.

Het oriëntatiegesprek is kosteloos. Wil je eerst weten hoe anderen Manon ervaren? Check dan de reviews!

Plan een oriëntatiegesprek!

Het oriëntatiegesprek is kosteloos. Wil je eerst weten hoe anderen Manon ervaren? Check dan de reviews!

‘Manon heeft mijn team op een effectieve, interactieve en plezierige wijze gecoacht op hun persoonlijke aanpak en gedrag bij grote veranderingen. Door de opzet van de dag en haar voorbeelden uit de praktijk weet Manon de verbinding aan te gaan met het team en hen te prikkelen om kritisch naar hun eigen gedrag te kijken en dit te bespreken met hun collega’s.
Mijn team heeft zeer positief gereageerd op deze coaching/teamdag. In volgende teamsessies zal dit een terugkerend thema zijn.’

Peter Goris, opdrachtgever de Volksbank (teamdag)

“Manon heeft twee keer een teamdag voor mijn team begeleid, zowel voor het beter leren kennen van elkaar als voor een verdieping op kernkwadranten per individu en per team. Zelf vond ik de oefeningen leerzaam, goed onderbouwd door theorie en bruikbaar in de praktijk. Ook mijn team was positief: leerzaam én leuk, zowel voor henzelf als voor het team. Kortom: twee keer een geslaagde teamdag!”

Bart van de Vrie, Finance Director Eurofins (teamdag)

“Manon heeft een deel van het team Operations & Services begeleid in de voorbereiding om een vervolgstap te nemen in hun carrière. Zowel ik, als het team, hebben Manon leren kennen als open, plezierig, betrokken en professioneel. Haar programma ‘The next step’ is een succesvolle reis geweest waarin de deelnemers geprikkeld zijn om na te denken over en voorbereidt zijn op de toekomst.”

Nicole Maas-van Veghel, opdrachtgever Rabobank (team begeleiding)

“Manon is transparant en denkt mee vanuit de behoeften van alle partijen. Daarbij gaat ze de confrontatie niet uit de weg en zoekt de pijnpunten om daar mee aan de slag te kunnen. Het mooie is dat ze zichzelf ook kwetsbaar durft op te stellen, waardoor niet alleen mooie gesprekken tot stand komen, maar ook betere resultaten zijn bereikt, die mijzelf en het team verder helpen.”

Peter Liebeton, manager CMO Credit Risk Beleid & Monitoring, Volksbank (interim bemiddeling, training & teamcoaching)

Alle reviews

Teamcoaching kan ook jouw team sterker maken. Wil je weten hoe?

© ForFinancials