Veel organisaties zullen hun medewerkers niet meer fulltime op kantoor verwachten. Er wordt veelal gesproken dat kantoorpersoneel nog maar 2 tot 3 dagen naar hun werk zullen gaan en de overige dagen vanuit thuis zullen werken. Dat betekent dat de meeste teams niet of nauwelijks voltallig bij elkaar komen. Dat betekent ook dat er minder fysieke contactmomenten zullen zijn met teams van andere afdelingen.
Dus zal er in het ontmoeten van medewerkers, in het bewustzijn waar anderen mee bezig zijn en het zorgdragen dat men van elkaar blijft leren en elkaar inspireert door de organisaties zelf meer gefaciliteerd moeten worden. Juist daarom zet ik bij organisaties het programma Meet, Learn & Grow in. Meet, Learn & Grow voor Teams is gericht op teams die willen versterken en meer energie en plezier met elkaar willen beleven. Juist NU is het tijd om te werken aan een (h)echt team!

Als teamverbinding ontbreekt…..

De online meeting gaan voor meer dan 95% over de inhoud van het werk. Gesprekken over de interactie, over wat we aan elkaar waarderen, over onze dilemma’s en over wat we lastig vinden zijn in deze tijden nóg minder aanwezig en zichtbaar. Teamleden dreigen soms elkaar kwijt te raken en teams dreigen los zand te worden. Als teamverbinding ontbreekt kan dit op termijn leiden tot onbegrip, ruis op de lijn, geen teamspirit meer, negatieve stemming, minder werkplezier, geen verbondenheid met de organisatie, slechtere resultaten en een hoger ziekteverzuim en verloop.

Een team is altijd een groep, maar een groep is niet altijd een team. Een team-op-afstand loopt het risico geen team meer te zijn, het wordt een groep.

Daarom heb ik dit programma opgezet. Een programma wat organisaties helpt om teams te verbinden en versterken. Het programma leent zich voor één team en kan ook goed worden ingezet om meerdere teams te vermengen. Dit laatste is met name waardevol als er een ‘eilandjescultuur’ heerst.

Meet Learn & GrowHet programma bestaat uit de volgende elementen

MEET  = elkaar écht ontmoeten; door écht contact te maken met elkaar, door elkaar te steunen, waarderen en helpen met datgene wat we lastig vinden in ons werk. Écht contact leidt tot meer onderling begrip, meer vertrouwen, meer gezamenlijke verantwoordelijkheid, betere afstemming en communicatie. Hierdoor ontstaat een betere teamspirit, meer werkplezier en positievere energie.

LEARN = leren over thema’s die we op dit moment lastig vinden; door er theorie over te horen, door ervaringen te delen en door oefeningen met elkaar te doen. Nieuwe inzichten, inspiratie, creativiteit en probleemoplossende vaardigheden ontstaan. Door als team met elkaar over te leren over thema’s die ze raken ontstaat een sterk, verbonden en krachtig samenwerkend team.

GROW = groeien als team en groeien als individu in het team; door talenten en kwaliteiten te benoemen van je teamgenoten, door feedback te geven en ontvangen over datgene wat je persoonlijk of als team nog kunt ontwikkelen. Zo laat je je teamleden groei ervaren. En dit leidt weer tot een grotere verbondenheid met de organisatie en maximale output!

 

Hoe staat jouw team ervoor?

Werk jij in een groep of team? Goed om eens aan jouw team de vraag te stellen hoe zij het team ervaren en er een meetlat naast te leggen.

Je kunt dit doen aan de hand van 3 pijlers, gebaseerd op de 3 universele basisbehoeften;

Competentie:  We geven collega’s voldoende waardering en dagen hen voldoende uit, zodat zij voldoende blijven leren (schaal 1-10)
Autonomie:  Wij geven onze collega’s voldoende vrijheid en vertrouwen (schaal 1-10)
Verbinding:  Wij ondersteunen onze collega’s voldoende en leggen voldoende uit waarom het werk wat zij doen van belang is (schaal 1-10)

Door een ieder in het team een score te laten geven op de 3 pijlers maak je inzichtelijk en meetbaar hoe het team ervoor staat. Als het gemiddelde cijfer een 6 is, dan kun je hen de vraag stellen wat ze nodig hebben om naar de 8 te gaan. Samen bepaal je de onderwerpen die voor hen belangrijk zijn om het team te verstevigen.

Meet, Learn & Grow stemt het programma af op de behoeften van jouw team. Maatwerk dus, want dat zorgt ervoor dat je een sterker team creëert.  Ook is het mogelijk dat we samen het onderzoek en  de inventarisatie in  het team doen.

 

Over de Thema's

Iedere sessie staat een ander thema centraal. Als team kies je samen de thema’s die spelen in de praktijk. Dus thema’s die gaan over bijvoorbeeld lastige situaties, dilemma’s of onzekerheden die ook spelen of herkenbaar zijn voor de collega’s. Voorbeelden van thema’s zijn;

  • Omgaan met weerstand
  • Verwachtingen managen
  • Conflicthantering
  • Overtuigen en beïnvloeden
  • Omgaan met dilemma’s
  • Persoonlijk leiderschap
  • Balans werk/privé en je eigen energie
  • Je ambitie, en hoe deze zichtbaar te maken
  • Drijfveren en kernwaarden
  • Kernkwaliteiten en valkuilen (van de individuen en als team)

Ieder thema gaat gepaard met een stuk theorie, ervaringen delen, casus bespreken en/of een ervaring opdoen aan de hand van een oefening.
De ervaring leert dat er een open sfeer ontstaat waarin ruimte is voor het stellen van vragen en waarbij collega’s oprecht naar elkaar luisteren, waardoor mooie én praktische nieuwe inzichten ontstaan.

LearnGrowlearn grow

© ForFinancials