Sandra Stroeve - Picture it’

Sandra Stroeve – Picture it’

DISC is een mooie tool om met het team in gesprek te gaan over ieders gedrag in de groep. DISC bevordert de onderlinge, open communicatie, helpt bij het oplossen van conflicten, verbetert de samenwerking in teams en tussen afdelingen. De onderwerpen die daarin aan de orde komen zijn talrijk. Denk hierbij aan Teamontwikkeling. Leiderschap, Sales, Adviesvaardigheden en Onderhandelingsvaardigheden. De teamleden brengen hun eigen voorkeuren in verschillende omgevingen in beeld en ook die van anderen. Hierdoor begrijpen ze (beter) wat ze zelf en wat hun collega’s motiveert en waarom zij en anderen bepaalde keuzes maken en voorkeuren hebben. Dit versterkt de relaties in het team en teams onderling.

 

 

 

Over DISC

Wat houdt de DISC-analyse in?

Het DISC model is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Dr. William Moulton Marston (1893-1947).
Ieder mens is anders en toont ander gedrag. Met het DISC model krijg je op een eenvoudige wijze inzicht in iemands voorkeursstijlen.

De DISC-analyse geeft mensen een diepgaand inzicht in hun eigen persoonlijkheidsstijl en die van anderen. De DISC beschrijvingen geven in begrijpelijke taal zicht op gedrag en communicatie. Uit onderzoek blijkt dat gedragskenmerken kunnen worden gegroepeerd in vier persoonlijkheidsstijlen. Mensen met vergelijkbare stijlen vertonen specifieke gedragskenmerken die gebruikelijk zijn voor die stijl. De letters D, I, S en C vertegenwoordigen de vier persoonlijkheidsstijlen.

Het is opgebouwd uit 2 assen;
  • introvert versus extravert (X-as)
  • taakgericht versus mensgericht (Y-as)

Introverte mensen halen energie uit afzondering. Zij zijn meer beschouwend en denken eerst na voordat zij overgaan tot handelen. Zij geven de voorkeur aan één-op-één contact. De extraverte mens haalt energie uit het contact met anderen. Hun tempo ligt hoog, zij handelen doorgaans eerst en denken daarna. Voor ontspanning zoeken zij de interactie op met andere mensen.

De taakgerichte mens maakt beslissingen met zijn hoofd. Niet dat degene geen gevoel heeft maar de besluitvorming vindt plaats na het analyseren van een situatie. Taakgerichte mensen zijn meer gericht op de taak dan op de mens. De mensgerichte mens beslist meer vanuit gevoel. Zij zijn gericht op de relatie met anderen en laten zich in hun handelen meer leiden door emoties.

Door de assen met elkaar te combineren, krijg je de vier kwadranten van gedrag. Deze zijn: Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformisme. Elke gedragsstijl kenmerkt zich door zijn eigen manier van communiceren, voorkeur van aansturen en samenwerken. Met de gedragsanalyse krijg je inzichtelijk in welke mate iemand elk van de 4 gedragsstijlen in zich heeft. Waar gaat je voorkeur naar uit als het gaat om gedrag, wat is jouw specifieke manier van doen en waar voel jij je het prettigst bij als het gaat om communicatie.

Wat levert een DISC analyse een team op?

Het DISC-profiel brengt ieders voorkeursgedrag, sterke kanten en communicatie voorkeuren in kaart. Ieder teamlid ontvangt een gepersonaliseerde en uitgebreide rapportage, waarin kwaliteiten, valkuilen, waarde voor het team, persoonlijke effectiviteit tips en nog veel meer overzichtelijke en leesbaar worden weergegeven. Het rapport geeft geen oordelen. De DISC-analyse geeft inzicht in je ieders communicatie- en gedragsvoorkeur.

Wil je weten wat DISC voor jouw team kan betekenen?

 

© ForFinancials