Nieuws

Strong alone, Unstoppable together

13 augustus 2021

"Strong alone, Unstoppable together" is de naam van het programma wat ik voor Moneyou het afgelopen half jaar heb ontwikkeld en uitgevoerd. 
In deze blog vertel ik je over wat ik gedaan heb, hoe ik dit gedaan heb en WAAROM ik hieraan gewerkt heb!

“Strong alone, Unstoppable together” is de naam van het programma wat ik voor Moneyou, onderdeel van ABN AMRO, het afgelopen half jaar heb ontwikkeld en uitgevoerd.

Het afgelopen half jaar begeleidde ik 8 groepen medewerkers, managers en directie van Moneyou. Moneyou communiceerde in het najaar van 2020 aan alle medewerkers dat ze haar activiteiten zouden stoppen. Door te investeren in dit programma ontvingen de medewerkers een stuk begeleiding bij het afscheid nemen van werk, in het omgaan met de veranderingen en het voorbereiden op hun volgende stap in hun loopbaan.

De voorbereiding

In gesprek met de CEO en CFO  kwam naar voren dat hun behoefte was om met multidisciplinaire teams te werken. Dit betekende dat iedere groep werd vertegenwoordigd door medewerkers uit verschillende vakgebieden, en dat ook de diverse niveau’s (operationeel t/m directie) werden verdeeld over de groepen. Juist de diversiteit in de groepen leidt tot verschillende meningen en inzichten. Het stimuleert het leren en inspireren van elkaar.

Moneyou vond het belangrijk dat deelname vrijwillig was. Nadat helder was wie interesse had in het programma, werden 8 groepen door hen geformeerd. Aangezien we nog midden in de Corona crisis zaten vond het programma volledig online plaats. Dus introduceerde ik Zoom als tool waarbij met name het werken in subgroepjes of tweetallen goed werkt. In sommige groepen zaten collega’s uit Duitsland, dus het programma moest zowel in het nederlands, als in het engels geschreven en uitgevoerd worden.

 

Het programma

De eerste sessie werd aandacht besteed aan het verlies van werk, welke emoties dat met zich mee heeft gebracht en nog brengt en hoe je daar mee omgaat. Aan de hand van de changecurve van Kübler Ross werden ervaringen en emoties gedeeld met elkaar. Iedere groep mocht zelf thema’s kiezen die bij hen paste. In de eerste sessie werden deze thema’s bepaald met de groep. Daarbij kon iedere deelnemer kiezen uit 20 thema’s. Thema’s waar voornamelijk voor gekozen werd waren;

 • Kwaliteiten en valkuilen en uitdagingen
 • Vanuit welke waarden (kernwaarden) leef en werk ik? Wat is belangrijk voor mij?
 • Drijfveren, interesses en verlangens
 • Mijn belemmerende overtuigingen over solliciteren (zoals ‘Wie zit er nu op mij te wachten’, ‘Ik weet niet of ik het kan’, ‘ik weet niet waar ik moet beginnen’ of ‘Anderen zijn     vast beter dan ik’)
 • Wat wordt mijn focus? Hoe kan ik mijn kwaliteiten /talenten gaan gebruik in mijn werk?
 • Een succesvol CV, een cv wat werkgevers nieuwsgierig maakt.
 • Je eigen ‘merk’ bouwen; Personal Brand presentatie
 • Presenteren en profileren op social media en effectief inzetten van social media (m.n. LinkedIn)
 • Leren pitchen in 1 of 2 minuten
 • (online) Sollicitatiegesprek/ presenteren (1e indruk, authentiek zijn, overtuigen, de verbinding maken); theorie en oefenen!
 • Succesvol(ler) onderhandelen (over primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, over flexibiliteit, thuiswerken e.d.)
 • Ondernemerschap (voor iedereen die interesse heeft in (zelfstandig) ondernemen als volgende stap)

De thema’s waar het meeste animo voor was werden per groep gekozen. Opvallend was dat iedere groep eigen voorkeuren had. Zo lag  in de ene groep het accent op thema’s rondom ontdekken wat je wilt, inzicht in je kwaliteiten en drijfveren, en was een andere groep vooral geïnteresseerd in personal branding en social media.

 

Mijn ‘WHY’

In het programma heb ik iedereen meegegeven dat het als werkzoekende belangrijk is op zoek te gaan naar wat je drijft in werk, wat je drijfveren zijn. In termen van Simon Sinek heb ik hen gestimuleerd op zoek te gaan naar hun eigen WHY in hun werk, in hun carrière.  Dus deel ik graag hier wat mij heeft gedreven om dit programma voor Moneyou te verzorgen. Al meer dan 20 jaar ben ik bevlogen om mensen, in mijn geval voornamelijk zelfstandig ondernemers, in contact te brengen met organisaties. Ik word blij als ik de juiste schakel heb gevonden tussen datgene wat de mens drijft, aan kwaliteiten met zich meebrengt en de organisatie die capaciteit nodig heeft of een probleem opgelost wil zien. Daarnaast coach ik al meer dan 20 jaar professionals in het op zoek gaan naar werk dat écht past bij hun drijfveren, kwaliteiten en talenten.

Mijn werk als intermediair en coach kwamen prachtig samen in deze opdracht!

De ervaringen van deelnemers

Het programma werd gemiddeld met een 8 beoordeeld. Dat zegt natuurlijk nog niet zoveel, enkele citaten van de deelnemers zegt zoveel meer!

 

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

© ForFinancials