Nieuws

We starten weer met LIVE trainen en begeleiden!

19 mei 2020

Vanaf juni ga ik weer groepen (teamcoaching, workshops en trainingen) ontvangen in onze eigen trainingsruimte in Culemborg! Uiteraard doe ik dit geheel volgens de RIVM richtlijnen. Hoe ik dat doe, lees je hier.

We starten weer met LIVE trainen en begeleiden! Vanaf juni 2020 begeleid ik weer live groepen voor teamcoaching, workshops en trainingen. Voornamelijk zijn dit kleine groepen tot maximaal 8 personen, welke ik in onze eigen trainingsruimte in Culemborg kan ontvangen.  Hiervoor pas ik het Protocol Veilig Begeleiden toe.

Dit protocol bevat de veiligheids- en hygiënemaatregelen die ForFinancials BV neemt om het veilig begeleiden van individuen, teams en organisaties in de huidige situatie mogelijk te maken. Ik heb deze richtlijnen ontleent aan het protocol samengesteld door de branche organisatie NOBTRA in samenwerking met Letsgoactive. Doelstelling is het creëren van veilige live bijeenkomsten waarbij ‘social distance’ en hygiëne gewaarborgd zijn.

1.      1,5 meter afstand tot elkaar

•      Ik werk in groepen van maximaal 8 personen en alleen in onze eigen coachings- en trainingsruimte waarbij 6m2 per deelnemer is gewaarborgd.
•      Ik werk in groepen van maximaal 12 personen en alleen in een gehuurde ruimte waarbij 6m2 per deelnemer is gewaarborgd.
•      Ook zorg ik dat iedereen altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.
•      De deelnemers hebben een vaste eigen zitplek in de trainingsruimte.
•      Er wordt gewerkt op locaties waar een veiligheidsprotocol van kracht is.
•      Alle werkvormen vinden plaats met inachtneming van 1,5 meter afstand.
•      De begeleider geeft bij de start en gedurende de bijeenkomst nadrukkelijke aandacht aan de afspraken over social distance en hygiëne.
•      Ik vraag deelnemers niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de bijeenkomst op de locatie aan te komen en direct na de training weer te vertrekken.

 

2.      Hygiëne

•      Begeleider en deelnemers volgen de RIVM-hygiënemaatregelen strikt op. Bij klachten die passen bij infectie met het corona-virus blijft een deelnemer thuis. Dit zijn verkoudheidsklachten (loopneus, keelpijn, hoesten, minder kunnen ruiken en verhoging tot 38,0 graden Celsius), koorts en/of kortademigheid.
•      Thuisblijven geldt ook voor hen die in het eigen huishouden personen hebben die koorts (vanaf 38 C°) hebben. Dit geldt ook wanneer een deelnemer een persoon heeft in het eigen huishouden die benauwdheidsklachten heeft of wanneer een deelnemer of iemand uit het eigen huishouden positief getest is op corona.
•      Bij griep/verkoudheidsklachten van de begeleider of bij een positieve test op corona, zorgen wij voor de vervanging van de begeleider of verschuiven wij de bijeenkomst. Dit geldt wanneer iemand in het huishouden van de begeleider koorts en/of benauwdheidsklachten heeft of positief getest is op corona.
•      Ik verzoek deelnemers de handen te wassen alvorens de werkruimte te betreden en voordat men de locatie verlaat.
•      In de werkruimte voorzie ik hand-desinfectie-gel en schoonmaakmateriaal voor het reinigen van trainingsmateriaal.
•      Deelnemers wordt de mogelijkheid geboden om materialen ook zelf te reinigen.
•      Iedere deelnemer heeft eigen materiaal wat niet gedeeld hoeft te worden met andere deelnemers.

 

3.      Locatie

3.1 Professionele accommodatieverschaffers

Wanneer de live bijeenkomst plaatsvindt bij een professionele accommodatieverschaffer vergewissen de partij die de locatie huurt middels een (telefonische/video) site inspectie vooraf, dat er een 1,5 meter protocol van kracht is. In aanvulling van dit Protocol Veilig Begeleiden, gelden de specifieke voorschriften en maatregelen die accommodatieverschaffer voor de locatie treft. De verantwoordelijkheid voor de hieronder genoemde punten vallen volledig onder verantwoordelijkheid van de accommodatieverschaffer. De accommodatie zorgt minimaal dat (overeenkomstig de normen van branchevereniging CLC-Vecta):

•      Dat van begin tot eind de 1,5 meter tot elkaar kan worden aangehouden in zowel de bijeenkomstruimte en de algemene en sanitaire ruimtes.
•      Dat er een veilige ‘eenrichtingsverkeer’ routing naar en door de locatie bestaat.
•      Dat er een protocol is voor toiletgebruik en dat de sanitaire voorzieningen zeer regelmatig grondig worden gereinigd met nadruk op alle handcontactpunten.
•      Alle ruimtes en de tafels en stoelen van de deelnemers en de trainer worden schoongemaakt. Vooraf en tijdens de pauzes.
•      Pauzes worden gespreid om groepsvorming met andere gebruikers van de locatie te voorkomen. Dat er afstemming is over aankomsttijden,        pauzemomenten en vertrektijden.
•      Er is goede ventilatie is in het gebouw en de trainingsruimte.
•      Dat er strikte veiligheids- en hygiëneregels zijn voor het gebruik (handcontactpunten) van koffie- en theefaciliteiten, lunch- en dinermogelijkheden en andere catering-gerelateerde wensen.
•      Medewerkers van de accommodatie zich bewust zijn van de RIVM-richtlijnen en extra maatregelen nemen zoals het vaak en goed handen wassen en alert zijn op het navolgen van die regels door (alle) bezoekers van de accommodatie.

3.2 Bij u als relatie

Wanneer de live training plaatsvindt in de accommodatie van u als relatie, geldt dat:

•      De klant verantwoordelijk is voor een 1,5 meter beleid binnen het gebouw waar de training of opleiding plaatsvindt. Het voldoen aan eerdergenoemde locatie-eisen is de verantwoordelijkheid van u als relatie.
•      De begeleider kan de klant, bijvoorbeeld middels een checklist met de punten uit §3, adviseren over het 1,5 meter beleid en de opgestelde richtlijnen.
•      Indien de accommodatie naar het oordeel van de begeleider geen mogelijkheid biedt binnen dit protocol veilig te kunnen werken, dan kan de begeleider de bijeenkomst niet verzorgen. Ik overleg dan met u als opdrachtgever over een andere locatie of ander tijdstip.
•      De trainer vergewist zich voorafgaand aan de bijeenkomst of de accommodatie volstaat en de begeleiding binnen dit Protocol Veilig Begeleiden kan plaatsvinden.

 

4.      Werkvormen

•      Alleen werkvormen waarbij 1,5 meter afstand kan worden gehouden worden gebruikt.
•      Voorafgaand aan iedere werkvorm geeft de begeleider duidelijke instructie met als focus het naleven van de 1,5 meter afstand tot elkaar.
•      De begeleider houdt zelf in alle gevallen 1,5 meter afstand tot de deelnemers.

 

5       Gedrag tijdens de bijeenkomst

•      De begeleider besteed aan het begin en gedurende de live bijeenkomst aandacht aan social distance en hygiëne tijdens de bijeenkomst.
•      Alle aanwezigen bij de bijeenkomst gebruiken vooral hun gezonde verstand en hebben hun eigen verantwoordelijkheid in het naleven van de instructies, dit protocol en andere maatregelen van het RIVM/overheid.
•      Ik vraag deelnemers op elkaar te letten en elkaar te helpen herinneren aan de afgesproken gedragsregels.
•      De begeleider is gerechtigd om een deelnemer die zich consequent niet aan de veiligheids- en hygiëne instructies houdt, te verzoeken de bijeenkomst en de accommodatie te verlaten.

 

6.0     Communicatie

•      Iedere bijeenkomst start met een duidelijke uitleg van deze veiligheids- en hygiëne instructies.
•      De begeleider is niet verantwoordelijk voor de handhaving van de maatregelen uit dit protocol. Iedere aanwezige bij de bijeenkomst is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag en acties.

 

 

Bronnen:

– NOBTRA

– letsgoactive

RIVM

– Branchevereniging CLC Vecta

– Mr. J. van der Woude-Verstrijden, Jurist bij De Raadgevers

– Drs. D.M. Bovée, Internist in het IJsselland Ziekenhuis

 

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

© ForFinancials