Nieuws

Ontdek de kwaliteiten die jou uniek maken

16 juni 2024

Ieder mens heeft kwaliteiten, ook jij. En deze maken jou uniek.
Ben je je voldoende bewust van je kwaliteiten? Hier lees je 9 manieren om jouw kernkwaliteiten te ontdekken.

Kwaliteiten ontdekken die jou uniek maken?
Dat doe je door je bewust te worden van je kernkwaliteiten.

Wat zijn kernkwaliteiten?

Kernkwaliteiten bezit je al vanaf je geboorte en zijn niet aangeleerd. In tegendeel, deze maken de kern uit van wie jij bent als mens – de basis van heel je persoonlijkheid.

Voor jou zijn je kernkwaliteiten zoals geduld of zorgzaam vaak een vanzelfsprekendheid; zo ben ik nou eenmaal, dat zit in mijn karakter. Terwijl een ander juist deze eigenschappen aan jou bewondert.

Bij finance professionals zie ik vaak kernkwaliteiten als accuraat, zorgvuldig, gestructureerd, bescheiden en analytisch. Bij leidinggevenden neem ik regelmatig kernkwaliteiten waar als besluitvaardig, daadkrachtig, ondernemend en resultaatgericht.

Juist de combinatie van die verschillende kernkwaliteiten maken je uniek.

Waarschijnlijk ben je nog onbewust van bepaalde kernkwaliteiten.
Belangrijk om je dus bewust te worden hiervan.

Hoe duidelijker het beeld van jouw kernkwaliteiten is, hoe bewuster je deze kunt inzetten in jouw werk.

9 manieren om jouw kernkwaliteiten te ontdekken

1.    Begin met het inventariseren van je sterkte punten.

2.    Wat vind je vanzelfsprekend om te doen? Of wat gaat je van nature goed af?

3.    Ga na waar je vaak complimenten over krijgt. Wat waarderen anderen in jou?

4.    Welke kwaliteiten heb je ingezet in een situatie waar je trots op bent?

5.    Waar word je vaak voor gevraagd?

6.    Wat lukt jou gemakkelijk, waar anderen mee worstelen?

7.    Wat moedig je aan of stimuleer je bij de ander? Of wat eis je van de ander?

8.    Aan welk gedrag van de ander irriteer je vaak? En wat is het positief tegenovergestelde van dit gedrag? Dat is waarschijnlijk jouw kernkwaliteit.

9.    Vraag opdracht/werkgevers, partner, vrienden en familie wat zij zien als jouw kernkwaliteiten.

 

Mogelijk heb je nu een hele lijst van kernkwaliteiten van jezelf ontdekt.
Probeer deze lijst terug te brengen tot maximaal 5 kernkwaliteiten.

Als je het moeilijk kiezen vindt, helpt het om jezelf de vraag te stellen “Welke kwaliteit liet ik als kind al zien?”. Ga dan terug naar je basisschool periode; Waarmee en hoe speelde je? Welk gedrag liet je in de klas zien? En wat vonden anderen toen leuk aan jou? Geen beeld meer hiervan? Een ouder of oudere broer of zus kunnen je wellicht hierbij helpen.

Goed om tot slot ook een omschrijving te maken wat jij verstaat onder deze kernkwaliteiten. Welk gedrag laat je zien?

Dit maakt je nog zelfbewuster. En je kunt je kwaliteiten beter benutten in je werk en verder ontwikkelen. Door hier woorden aan te geven helpt je dit ook tijdens sollicitatiegesprekken bij een werkgever of intakegesprekken bij een opdrachtgever.

 

En nu?

Vind je het lastig of wil je het echt goed aanpakken? 1 of 2 individuele gesprekken geven je al hele mooie inzichten. En deze gesprekken kan ik ook prima online met je voeren.

Ben je zelfstandig interim professional? Het bewust worden van je kernkwaliteiten maakt ook onderdeel uit van het traject Meesterlijk Zelfstandig.

Kernkwaliteiten maken onderdeel uit van het model Kernkwadrant, ontwikkelt door Daniel Ofman. In de volgende post vertel ik hier meer over.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

© ForFinancials